Goldman wijst kritiek in document af


Goldman Sachs wijst in een maandag vrijgegeven document de beschuldigingen af dat het geprofiteerd zou hebben van de instorting van de Amerikaanse huizenmarkt.

Deze verdenking ontstond in de Angelsaksische media op grond van intern e-mailverkeer van de zakenbank, waar een onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat melding van maakt.