Griekenland verwijderd uit obligatie-indices


Griekenland wordt geschrapt uit meerdere obligatie-indices nu het land de junkstatus van kredietbeoordelaar Moody's heeft gekregen.

Het Zuideuropese land wordt geschrapt uit de Citigroup’s World Government Bond Index, de EMU Government Bond Index en de World Broad Investment-Grade Index.