Grondstoffen: de lange arm van China


De grondstoffenprijzen stijgen sinds begin dit jaar, in navolging van de aandelenkoersen, weer sterk. Er zijn vele oorzaken voor die stijgingen, maar China is er beslist één van.

Trouwen alleen uit liefde, dat doen Chinezen niet snel. Vaak is het ook een verstandshuwelijk waarbij de partners vooral het wederzijdse belang op de langere termijn voor ogen houden.

Zo is het ook met die andere relatie die China onderhoudt, die met landen die rijk zijn aan natuurlijke grondstoffen. China lijkt niet een echte warme sympathie te hebben voor deze landen, maar beziet hen vooral vanuit een strategisch oogpunt.