'Groot verschil kosten online vermogensbeheer'


De kosten van online vermogensbeheer in Nederland lopen sterk uiteen. Berekeningen van de VEB wijzen uit dat een belegger bij de duurste aanbieder wel drie keer zo veel kwijt is als bij goedkopere alternatieven.

'Daardoor behalen beleggers bij duurdere alternatieven duizenden euro's minder rendement', aldus de VEB, de belangenbehartiger van beleggers die in samenwerking met consumentenprogramma Kassa een analyse uitvoerde. 

Heb 1 jaar met 2 portefeuille's ( offensief en behoedzaam ) bij Alex belegd. Aankopen van aandelen zijn voor beiden echter bijna altijd gelijk. Gevraagd naar uitleg deelde men mij mede dat er bij de defensieve portefeuille minder aandelen van het fonnds werden aangekocht als bij de offensieve. Kijk... dat is nog eens risicospreiding.
xjohanx@zeeland...
Ben meer benieuwd naar de werkelijk behaalde rendementen als enkel te kijken naar kosten en alle rendementen voor iedereen gelijk te stellen.
arent@tein.eu