Grootbanken doen staatsobligaties in de ban


Ondanks de vrij hoge waardering blijven de meeste Nederlandse banken positief over aandelen. De kans op koersverlies maakt staatsobligaties onaantrekkelijk, zeggen de strategen van ABN Amro, ING en Rabobank.
Ben Steinebach, ABN Amro

'Obligaties hebben het meest geprofiteerd van het ruime monetaire beleid en zijn enorm kwetsbaar, nu de rente tot extreme dieptepunten is gedaald’, zegt Han Dieperink, cio van Rabobank private banking. Daarom blijft de categorie maximaal onderwogen in de neutrale modelportefeuille van de bank, en zijn aandelen nog steeds overwogen.

‘Voor aandelen verwachten we de komende jaren een bovengemiddeld rendement.’ Wel lopen de rendementsvooruitzichten per regio sterk uiteen, wat tot uiting komt in een onderweging van de Verenigde Staten, een neutrale weging van Europa en een overweging van Azië.