Gross vreest effect demografie op groei


De Amerikaanse autoriteiten doen alsof de huidige crisis van cyclische aard is, terwijl deze juist een structureel karakter heeft.

Die waarschuwing doet Bill Gross in zijn jongste Investment Outlook.

Gross staat aan het hoofd van Pimco, de grootste obligatiebelegger ter wereld.