Grote stoelendans bij Skagen Funds


Het Scandinavische fondshuis Skagen Funds is bezig zijn eigendomsstructuur aan te passen. Vooruitlopend daarop hebben CEO Harald Espedal en lead portfoliomanager Kristian Falnes van Skagen Global hun vertrek aangekondigd.
Leif Ola Rød

Espedal vertrekt 1 januari volgend jaar. Hij zal worden opgevolgd door Leif Ola Rød (foto).

Knut Gezelius volgt met onmiddellijke ingang Falnes op.