'Gunstige omgeving voor groeilandobligaties'


De obligaties van groeilanden zullen het ook in 2018 goed doen. De heropleving van de wereldwijde economie, een zwakkere dollar en een sterkere groei zijn gunstig voor EMD.
Oliewinning in het amazonegebied