Han Dieperink: beste jaarstart grondstoffen sinds 1973


Een jaar geleden schreef ik voor Fondsnieuws een column over grondstoffen. Grondstoffen zijn geen structurele beleggingscategorie, omdat er niet sprake is van een structurele risicopremie op grondstoffen. Waarschijnlijk is die risicopremie zelfs negatief, omdat innovatie en productiviteitswinsten zorgen voor een structurele druk op grondstofprijzen.
Olieboringen