Han Dieperink: het huisdier, de belegger en post-corona


De vraag naar huisdieren is door de coronacrisis sterk gestegen. Asielen kunnen de vraag naar dieren nauwelijks aan. Een kitten van de boerderij kost op marktplaats al snel 150 euro. De prijzen van pups schieten omhoog. Mensen hebben meer tijd om zich over een dier te ontfermen. Mensen zijn ook sociale dieren en krijgen nu die sociale ondersteuning van dieren.
huisdier

De beslissing om een huisdier te nemen heeft jarenlange gevolgen en dat is exact de reden waarom beleggers zich hebben gestort op de verzorging van huisdieren, althans in financiële zin. De markt voor de verzorging van huisdieren is nu wereldwijd meer dan 100 miljard dollar groot. Ze groeide de afgelopen tien jaar gestaag met 3 procent per jaar. In de komende tien jaar kan deze markt door verschillende structurele trends groeien met 8 procent per jaar om uiteindelijk 275 miljard dollar groot te zijn in 2030. 

Demografische ontwikkeling

De sterke groei in de komende tien jaar is niet alleen een gevolg van de coronacrisis. Demografische ontwikkelingen spelen een grote rol. Kleinere huishoudens nemen eerder een huisdier. Het cohort millennials is nu bezig met het vormen van een huishouden en maar liefst twee derde van de mensen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar wil een huisdier aanschaffen in de komende vijf jaar. Buiten deze groep ligt het percentage op 43 procent.

Millennials zien een huisdier nog veel meer als onderdeel van het gezin, het dier wordt bijna gezien als mens. Dat betekent dat ze veel over hebben voor de kwaliteit en de lengte van het leven van het nieuwe gezinslid. Dat beperkt zich niet alleen tot duurdere voeding. Vooral de gezondheidszorg voor dieren profiteert dubbel.

Nu is voeding nog het grootste marktsegment, maar de komende jaren kan de gezondheidszorg voor dieren de dierenvoeding inhalen. Dat wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technologie, een DNA-test op een dier is steeds gebruikelijker en medische apparatuur wordt steeds vaker specifiek gemaakt voor dieren.

Daarnaast ontkomen huisdieren ook niet aan het internet-of-things, met moderne technologie is een dier voortdurend te volgen. Door de snelle groei is de markt voor diergeneesmiddelen heel interessant voor bedrijven om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. 

Thematische belegging

De groei van de markt voor huisdierenverzorging is een typische trend waar vaak door middel van meer thematisch georiënteerde fondsen in kan worden belegd. Een thematische belegging is relatief ongevoelig voor de ontwikkeling van de economie. Door de structurele groei is het instapmoment ook niet zo relevant. Vaak wordt in de waardering van de bedrijven die actief zijn op het gebied van dierenvoeding het toekomstig groeipotentieel sterk onderschat. Veel analisten hanteren immers een spreadsheet waarbij ze de historische groei doortrekken naar de toekomst.

Inmiddels zullen ze wel opgemerkt hebben dat de resultaten van deze bedrijven gedurende de coronacrisis beter zijn dan verwacht, maar het vereist durf om die lijn veel langer door te trekken. Normaal gesproken zullen groeipercentages in de taxaties alweer na enkele jaren tenderen naar het historisch gemiddelde, maar de indicaties zijn wel degelijk die van een langjarige structurele trend.  Bedrijven met goede groeivooruitzichten hebben optisch vaak een hoge waardering, maar dat komt vooral omdat daar de resultaten uit het verleden spreken, terwijl de meeste waarde nog moet worden gecreëerd in de toekomst. 

If you want a friend, get a dog

Consumenten bezuinigen niet snel op hun huisdier. Wel kopen zij steeds meer dierenverzorgingsproducten online. Dankzij de coronacrisis koopt nu 1 op de 3 consumenten ook deze producten online. Vooral de grotere aanbieders profiteren tijdens de pandemie en ook hier wint online het van offline. Dierenverzorging is vaak onderdeel van een multinational met ook andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van voeding. Soms zijn het ook spin-offs van de grote farmaceuten.

Het aardige van zo’n spin-off is dat zoiets meestal van start gaat als een weeskind, niemand wil het hebben. Bestaande aandeelhouders zitten meestal niet te wachten op zo’n spin-off en verkopen de aandelen. Het duurt enige tijd, soms zelfs jaren, voordat zo’n bedrijf in beeld komt bij een nieuwe groep beleggers. Nu de waardering van dierenverzorgingsbedrijven omhoogschiet ten opzichte van de andere activiteiten, wordt het interessanter om die waarde te realiseren, bijvoorbeeld door het onderdeel apart naar de beurs te brengen of door het simpelweg te verkopen.

Er zijn veel waarschuwende geluiden dat post-Corona een groot deel van de consumenten hun dier naar een asiel brengen, maar de langjarige opgaande trend en vooral de humanificatie van huisdieren doet toch anders vermoeden. Gordon Gekko zei het al: If you want a friend, get a dog.

Han Dieperink is zelfstandig belegger, consultant en kennisexpert van Fondsnieuws. Hij was eerder in zijn loopbaan chief investment officer van Rabobank en Schretlen & Co. Hij geeft zijn analyse en commentaar op economie en markten. Zijn bijdragen verschijnen op dinsdag en donderdag.