Han Dieperink: hoe reëel is het stagflatie-scenario?


Sinds de jaren zeventig is de groei van de wereldeconomie niet zo sterk geweest als dit jaar. Nu de economische groei vertraagt en de inflatie oploopt, wordt er in de media volop gespeculeerd op stagflatie. Het woord stagflatie is samengesteld uit stagnatie en inflatie.  
stagflatie-scenario