Han Dieperink: niet elke grondstof is gelijk


Vanaf de start van de coronacrisis gedragen grondstoffen zich niet als één beleggingscategorie. De metalen stegen sterk meteen sterk, maar olieprijzen gingen eerst hard omlaag en zijn nog maar net hersteld van de historische koersval.  Dat hangt vooral samen met de vraag naar bepaalde producten en diensten.
Maisoogst