Hart Advocaten: AFM Leidraad Wwft - what’s new?


De AFM heeft recent haar leidraad Wwft en Sanctiewet geactualiseerd. De oude leidraad was uit juli 2018 en sindsdien zijn de ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van witwassen versneld. De politieke ambities zijn groot want Nederland wil - met de Wet plan van aanpak witwassen - tot de internationale koplopers behoren en reeds daarom is het toezicht geïntensiveerd.
Casper Westerink, Hart Advocaten