Hart Advocaten: nieuwe geschiktheidseisen op komst


Per 31 december van dit jaar zullen voor bestuurders, commissarissen en sleutelfuncties aanvullende geschiktheidseisen gelden. De Europese toezichthouders voor banken en beleggingsondernemingen (EBA en ESMA) hebben daartoe nieuwe richtsnoeren gepubliceerd. Aanleiding hiervoor zijn de herziene Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD V) en de Richtlijn Beleggingsondernemingen (IFD).
Casper Westerink, Hart Advocaten