Heffing op werkelijke beleggingsrendement na 2021


Beleggers en spaarders die onevenredig veel belasting moeten betalen over renteopbrengsten of behaalde rendementen, moeten daar ook in de volgende kabinetsperiode nog rekening mee houden.
Staatssecretaris Eric Wiebes

Het zal niet lukken om voor 2021 tot een systeem te komen waarin de reële opbrengst van privévermogen kan worden belast.

Dat bleek donderdag uit een toelichting van staatssecretaris Eric Wiebes die beloofde dat er in de kabinetsformatie na 15 maart een 'keuzedocument' op tafel ligt waarin de verschillende opties voor de aanpassing van de impopulaire vermogensrendementsheffing nader worden uitgewerkt.