Henderson: Het paardenmiddel is ingezet


Het door de centrale banken van de Verenigde Staten en Engeland ingezette beleid van quantitative easing is het laatste middel dat zij kunnen inzetten. Zonder gevaar is het niet, maar toch denkt Adrian Pankiw van Henderson Global Investors dat het zo ver is gekomen dat de banken niet anders kunnen.

Men probeert massaal geld in de economie te pompen, om zo een deflatie en een stilstand van de economie te voorkomen. De voordelen van deze aanpak zijn dat dat kosten van kapitaal lager worden, dat de balans van banken verbetert en dat meer geld in de reëele economie komt.