Herbalanceren: Wie het laatst lacht, lacht het best


Het regelmatig herbalanceren van een beleggingsportefeuille, terug naar zijn vooraf vastgestelde asset mix, is de beste garantie voor een optimale risico-rendementsverhouding op de langere termijn.