'Het gaat om méér dan alpha en marktefficiëntie!


'De discussie actief-passief moeten we niet beperken tot alpha en marktefficiëntie. Hierdoor blijven verschillende risico's van passief beheer onderbelicht', zegt beleggingsspecialist Marc Hutten van Achmea Investment Management.
Marc Hutten van Achmea Investment Management