'Het managen van het renterisico is nu essentieel'


De rente zal nog jaren laag kunnen blijven, wat voor met name institutionele beleggers grote risico's met zich mee kan brengen. Het afdekken van het renterisico is essentieel, stelt Rogier Krens, de CIO van Achmea Investment Management in deze drieluik.
Rogier Krens, CIO Achmea IM

‘De volatiliteit is op dit moment beperkt, maar dat stemt ons eerder bezorgd, dan gerust. Er zijn grote, niet altijd even duidelijke krachten actief, waardoor je niet precies weet welke kant het balletje op rolt.'

'De markten en de media schrijven de huidige onzekerheid toe aan de centrale banken, maar dat lijkt me niet helemaal terecht. Zonder het centralebankbeleid zouden we er nog slechter heb- ben voorgestaan. Wij denken dat de rentes nog lang op dit lage niveau blijven staan. Daarom raden wij onze institutionele klanten nog steeds aan om de renteposities af te dekken.'