Het Oranje Fonds gaat investeren in landbouwgrond


Het Oranje Fonds, dat sociale initiatieven in Nederland ondersteunt heeft 10 miljoen uitgetrokken voor de aankoop van weilanden en akkers. Het is de bedoeling dat op termijn veel hogere bedragen beschikbaar komen om landbouwgrond in Nederland aan te kopen.

Het goededoelenfonds uit Utrecht, bekend van Burendag en NLdoet, is bezig het beleggingsbeleid te wijzigen, zegt algemeen directeur Ronald van der Giessen: 'De aanhoudende rentedaling heeft voor een nieuwe werkelijkheid gezorgd.'