Is het sponsoren van events verboden provisie?


Dat distributievergoedingen niet meer mogen is duidelijk, maar hoe zit het met het sponsoren van events door asset managers?
Pieter Wind, AFM

Hoofd van de projectgroep Nazorg provisieverbod bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Pieter Wind, wierp die vraag vorige week op tijdens een seminar van SNS Securities, dat door fondshuizen werd gesponsord.