His master's voice: Is aan obligaties nog te verdienen?


Obligaties bevinden zich op een extreem laag en zelfs op een negatief niveau. Is in een dergelijke lage renteomgeving nog geld te verdienen met schuldpapier? In de rubriek His master's voice de visie van Allianz Global Investors en Aegon Asset Management.

Volgens de beleggingsexperts Malie Conway en Hendrik Tuch van deze twee respectievelijke fondshuizen is het klimaat inderdaad moeilijker geworden voor obligatiebeleggers, maar is nog altijd rendement te vinden in de meer risicovolle categorieën. Op termijn is een omslag in de rentemarkten echter onvermijdelijk en zal een periode aanbreken van negatieve rendementen op obligaties.

Malie Conway, CIO global fixed income bij AllianzGI: 'Overal ter wereld worstelen obligatiebeleggers met lage inflatie trage economische groei, negatieve reële rentes en financiële repressie. De hamvraag is: Waar vind je nog een aantrekkelijke yield en een stabiele bron van inkomsten.'

'In het huidige klimaat is het beleid van centrale banken erop gericht om de nominale yield van staatsobligaties lager te houden dan de nominale economische groei. Desondanks is er nog altijd relatieve waarde te vinden en zijn er kansen voor beleggers in de yield curve van G10-overheidspapier want nu de  rente ‘langer laag’ blijft, zien staatsobligaties met steile curves en lagere negatieve reële rentes er vanuit een relatief waardeperspectief aantrekkelijk uit.'