His master's voice: Is EM Debt nu niet te duur?


Beleggers zijn in hun search for yield massaal uitgeweken naar schuldpapier uit opkomende landen. Dat roept de vraag op of EM Debt inmiddels niet aan de dure kant is. In de rubriek His master's voice de visie van Schroders en BNP Paribas IP.
Jim Barrineau, Schroders

Jim Barrineau en Bryan Carter, beleggingsspecialisten van de twee respectievelijke fondshuizen zijn van mening dat EM Debt nog altijd interessant geprijsd is en vanwege positieve macro-economische groeiverwachtingen en de aanhoudende search for yield een aantrekkelijke asset class is en zal blijven.

Jim Barrineau, EMD-specialist van Schroders: 'Schuldpapier dat gedenomineerd is in dollars is dit jaar al met 14 procent gestegen, waardoor veel beleggers zich inderdaad afvragen of er nog enige waarde in deze categorie is. Het antwoord daarop is eenvoudig te geven: ja.'