His master's voice: EMD in local of hard currency?


Beleggers maken dit jaar een massale trek naar schuldpapier van opkomende markten. Wat heeft de voorkeur: beleggen in harde of in lokale valuta? In de rubriek His master's voice de visie van Pictet AM, Neuberger Berman en Pimco.

Volgens de experts Supriya Menon, Leonardo Bernadini en Franceso Balcells van de drie respectievelijke huizen hangt de voorkeur af van de risicohonger. Er is consensus over de aantrekkelijkheid van EM Debt, maar niet over de voorkeur voor lokale dan wel harde valuta.

Francesco Balcells, portefeuillebeheerder Pimco: 'Beide varianten kunnen aantrekkelijk zijn. Schuld van opkomende markten in harde valuta’s is doorgaans minder volatiel door het ingeperkte valutarisico. Bij schulden in Amerikaanse dollars dient de koppeling met de Amerikaanse staatsleningenmarkt vaak als tegenwicht voor bewegingen in de spreads. Bij risicomijdende markten worden negatieve rendementen als gevolg van oplopende spreads voor EM Debt grotendeels tenietgedaan door de positieve rendementen op Treasuries. Bij risicohonger kan dit fenomeen omgekeerd werken – of zelfs helemaal niet, als oplopende EM-spreads het gevolg zijn van een verkoopgolf van Treasuries (zoals in 2013 gebeurde).'

'Als de omstandigheden gelijk zijn dan zou een grotere allocatie naar EM Debt in een harde valuta passen bij een behoudende risicobenadering. Maar de omstandigheden zijn niet gelijkblijvend. We zien vijf punten die EM Debt in lokale valuta’s momenteel aantrekkelijk maken: