Hoeveelheid mutaties in vermogensbeheer stokt


De hoeveelheid vermogensbeheerders die in de tweede helft van 2020 de AFM-vergunning voor beheer of advies heeft ingeleverd, is opvallend klein ten opzichte van eerdere metingen. Ook het aantal nieuwe spelers in de sector is klein.
Hetzelfde