Hoge Raad: Buitenlanders krijgen dividendbelasting terug


Buitenlandse particuliere beleggers kunnen in Nederland betaalde dividendbelasting terugkrijgen, als die belasting hoger uitvalt dan de rendementsheffing die Nederlandse beleggers in box 3 verschuldigd zijn. Dat heeft de Hoge Raad beslist. Het vrijdag gepubliceerde arrest kost de schatkist tientallen miljoenen euro's.
Staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën

De uitspraak van de Raad komt niet als een verrassing. Het rechtscollege volgt het advies van de advocaat-generaal en sluit aan bij antwoorden die het kreeg op prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Dat Hof oordeelde dat de Nederlandse belastingregels het vrije verkeer van kapitaal belemmeren.