Hogere provisieinkomsten Private Banking ABN


ABN Amro Private Banking zag het beheerd vermogen in 2013 met 5,2 miljard stijgen tot 168,3 miljard euro. Deze stijging was vooral te danken aan de positieve marktontwikkelingen. Het netto nieuwe vermogen werd in Nederland tenietgedaan door een daling van het beheerde vermogen op Jersey.

 

De netto provisiebaten stegen voor ABN Amro in het vierde kwartaal tot 413 miljoen euro. Dit was een groei van 8 procent vergeleken met een jaar eerder en was vooral toe te schrijven aan hogere provisies binnen Private Banking.

Over het hele jaar namen deze baten voor de bank toe met 6 procent tot 1,64 miljard euro, dankzij vooral hogere beheervergoedingen bij private banking. Dit is te danken aan een toename van transacties en van het beheerd vermogen. 

Dat schrijft ABN Amro in een toelichting op de kwartaal- en jaarcijfers voor 2013.