Hoop gloort voor securitisatie


Het verpakken en doorverkopen van een pakket hypotheken, voor Nederlandse banken een belangrijke manier van financiering, krijgt mogelijk toch een gunstiger behandeling door toezichthouders.

Daarmee zou de markt voor deze financieringsbron overeind kunnen blijven.