IBS: Opsplitsing Alphabet zal juist waarde creëren


Veel beleggers vrezen de uitkomst van Amerikaanse onderzoeken naar machtsmisbruik door de grote techbedijven. Zo niet IBS Capital Allies. Een eventuele opsplitsing van het moederbedrijf van Google zou juist positief zijn.
Waymo