Illiquide beleggingen GFH-fonds vrijwel waardeloos


Deelnemers aan het GFH Paraplufonds kunnen fluiten naar een aanzienlijk deel van hun geld. Een flink deel van de 30 miljoen euro aan illiquide beleggingen in het fonds is weinig meer waard.
Houtzagerij