Impact investing is trend onder jonge miljonairs


Een duidelijke trend onder vooral jongere miljonairs is 'impact investing', ofwel: geld investeren in projecten waarbij naast winst ook maatschappelijke relevantie belangrijk is, zoals bijvoorbeeld milieu, duurzame energie of onderwijs.
Bloemendaal