'Info over verwacht rendement vraagt Europese aanpak'


De informatievoorziening richting klanten over realistische rendementsverwachtingen moet op Europees niveau opgepakt worden, zodat consumenten beter begrijpen wat ze kopen. Dat vinden minister van Financiën Wopke Hoekstra en de AFM. Samen gaan ze bovendien onderzoeken of het toezicht op risicovolle producten wel doeltreffend is.