ING: Mixfondsen met vaste uitkomst de trend


De jongste trend op het gebied van mixfondsen zijn fondsen met een vast streefrendement. In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al verder op dit gebied en daar zie je dat steeds vaker gekozen wordt voor fondsen met een beoogd stabiel verwacht rendement van 5, 6 of 7 procent per jaar.

In combinatie met het risicoprofiel van de klant leidt dit vervolgens tot een bepaalde beleggingsstrategie, waar ook derivaten deel van uit kunnen maken, aldus Chief Investment Officer Hans Stoter van ING Investment Management, donderdag tijdens een rondetafelgesprek met journalisten.ING Investment Management is van oudsher groot op het gebied van vastrentende waarden (credit, schuld opkomende landen en illiquide beleggingen). Die positie wil ING IM volgens Stoter vasthouden en liefst versterken, maar daarnaast zet hij in op groei van de multi asset-tak van het bedrijf.