ING: Obligatierendement naar gemiddeld nul


Dit jaar zal het rendement op een gemengde breed samengestelde vastrentende beleggingsportefeuille rond de nul uitkomen, verwacht ING-strateeg Simon Wiersma.
Simon Wiersma

De specialist vastrentende waarden van het investment office (IO) van ING Nederland denkt dat de kapitaalmarktrentes in 2015 geleidelijk zullen oplopen. Koersen van staatsleningen van landen als Nederland en Duitsland komen dan onder druk te staan.