ING: Particuliere belegger blijft dicht bij huis


Nederlanse particuliere beleggers kijken nog weinig over de grens. Meer dan 40 procent belegt uitsluitend in Nederlandse effecten en ruim 60 procent vult er meer dan de helft van de beleggingsportefeuille mee.
Bob Homan

Dit blijkt uit onderzoek van ING Nederland in het kader van de maandelijkse ING BeleggersBarometer. De AEX is de meest populaire index om te volgen, gevolgd door de Dow Jones en de Nasdaq.

Het vertrouwen in de beurs gemeten aan de hand van de ING BeleggersBarometer is in de eerste maand van 2015 verder gestegen. De index kwam uit op 134, iets hoger dan de stand van 128 in december.

Belegger houdt van Holland

Meer dan 40 procent van de Nederlandse particuliere zelfbeleggers kiest voor een volledig Nederlands getinte beleggingsportefeuille. Circa 60 procent vult zijn of haar portefeuille voor minimaal de helft met Nederlandse aandelen of obligaties. Een kleine groep van 15 procent geeft aan Nederland volledig te negeren bij het opbouwen van een portefeuille.

De populariteit van Nederlandse aandelen zorgt ervoor dat 67 procent van de particuliere beleggers vooral naar de AEX kijkt. Gevraagd naar het aan de AEX genoteerde aandeel waar het meeste rendement van wordt verwacht, kiest 15 procent van de beleggers voor ASML. ING, Unilever en Shell volgen met respectievelijk 11 procent, 10 procent en 9 procent.

Bob Homan (foto), hoofd ING Investment Office: 'Een beetje vaderlandsliefde kan geen kwaad. Maar je portefeuille volledig vullen met Nederlandse aandelen maakt je wel kwetsbaar. Tegenvallende ontwikkelingen in één land brengen dan je hele portefeuille in gevaar. Wat mij betreft zouden beleggers echt wat meer over de grens moeten kijken en spreiden.'

Weinig goede voornemens

Nederlandse beleggers lijken tevreden met hun keuzes. Meer dan de helft geeft aan geen beleggingsvoornemen te hebben voor 2015. Het vaakst gekozen voornemen is het beter spreiden van de eigen beleggingen; dit wordt door 17 procent van de beleggers gekozen. Financiële voornemens zijn er wel: vooral meer sparen (23 procent) en meer beleggen (21 procent) zijn populair.

Op het gebied van rendementsoptimalisatie verwacht 32 procent van de beleggers voordeel te halen door aan- en verkoop van beleggingen beter te timen. Eén op de vijf (22 procent) kiest voor aandelen die veel dividend uitkeren.

Homan: 'Beter timen zouden we allemaal wel willen. Toch zien we dat particuliere beleggers hiermee vaak de mist in gaan. Een waarschuwing lijkt hier op zijn plaats. Er is heel wat voor nodig om een goede kans te maken het beter te doen dan de markt.'

Turbulent begin nieuwe jaar

Het nieuwe jaar is nog geen maand oud, maar de financiële markten zijn al flink in beweging. Wereldwijd is de invloed goed merkbaar van de lagere olieprijs, de schommelende valutakoersen en het beleid van de centrale banken. In Europa is inmiddels sprake van deflatie: de prijzen dalen door de lagere olieprijs maar ook door de zwakke economische groei.

De deflatie in de eurozone maakte het steeds waarschijnlijker dat de Europese Centrale Bank (ECB) extra maatregelen zou nemen, wat donderdag 22 januari dan ook is gebeurd. 'Het besluit van de ECB zal naar onze mening de wereld niet veranderen. De aangekondigde maatregelen zijn nauwelijks een positieve verrassing te noemen,' aldus Homan.

Vertrouwen blijft hoog

De ING BeleggersBarometer komt deze maand uit op 134, dat is 6 punten hoger dan in december vorig jaar. Vooral de ervaringen en verwachtingen omtrent de eigen financiële situatie zijn wat positiever geworden.

ING BeleggingsBarometer

 

 

 

 

 

 

 

 

In december had nog 25 procent een verslechtering hiervan ervaren in de drie maanden daarvoor, maar nu geldt dit nog maar voor 18 procent. En waar vorige maand nog 23 procent een verslechtering verwachtte, is deze groep gekrompen tot 15 procent.

Daarnaast is er in de afgelopen zes maanden vaker positief rendement behaald met de eigen beleggingsportefeuille. Voor de komende drie maanden verwacht 57 procent van de beleggers een verbetering van de Nederlandse economische situatie, 30 procent verwacht dat de situatie gelijk zal blijven en 12 procent verwacht een verslechtering.