Instroom voor ETFs trekt weer aan


Na een recordinstroom voor indexproducten afgelopen jaar, waren de eerste maanden van 2014 zwak. April lijkt echter een ommekeer te markeren.

Afgelopen maand zagen ETFs en andere indexproducten zoals grondstoftrackers een instroom van ruim 15 miljard dollar, blijkt uit cijfers van ConvergEx Group.