Instructie ABN AMRO: Maak lenen duurder


Onder het management van ABN AMRO is onrust en verontwaardiging ontstaan over een interne instructie die opdraagt om de  kredietverlening aan bedrijven duurder te maken. 

Cliënten moet een renteopslag van ten minste 50 basispunten in rekening worden gebracht. Daarnaast moet de exposure in de kredietportefeuille worden verlaagd. Nieuwe cliënten moeten zwaardere voorwaarden worden gesteld.