'Je ziet een wildgroei in peer to peer lending'


Bij de volgende kredietcrisis, wellicht al binnen een paar jaar, is het wachten op een shake-out van platforms waar je geld kan ophalen buiten de klassieke kanalen om, zegt Daan Potjer, directeur van Dynamic Credit, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in leningen.
Daan Potjer

Er komen steeds meer platforms voor market place lending of crowdfunding, vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Bekende namen zijn bijvoorbeeld Lending Club en Zopa. In Nederland hebben bijvoorbeeld Jungo en Monefy hun komst aangekondigd. 

Wildgroei

'Je ziet een wildgroei', zegt Potjer. 'Er is namelijk vraag naar krediet nu banken hier terughoudender mee zijn geworden. Aan de andere kant hebben beleggers door de huidige lage rentestand behoefte aan rendement uit andere beleggingen.'

De platforms zijn echter niet zonder risico’s. Kan een leningnemer zijn lening niet terugbetalen, dan staat de belegger vaak met lege handen.

Wie via dit soort platforms in leningen belegt, moet in staat zijn de risico’s goed in te schatten, voldoende vermogen hebben om goed te diversifiëren en niet in de problemen komen doordat het geld lang vast staat. Kun je dit niet, dan wordt het een casino', aldus Potjer.