Jongste AFM-enquête vervreemdt marktpartijen


De toezichthouders AFM en DNB hebben een sectorbrede enquête voorgelegd aan marktpartijen over de totstandkoming en de eventuele manipulatie van benchmarks. Het onderzoek stuit in een deel van de markt op verwarring, onbegrip en irritatie.
AFM-hoofdkantoor

De AFM wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor haar nieuwe taak: het toezicht op benchmarkmanipulatie. Met dat toezicht start zij op 1 januari 2015, zoals in de Wet Financieel Toezicht is bepaald. Deze nieuwe taak is een reactie op onder meer de Libor-manipulatie, waar Rabobank International bij betrokken is geweest.