'Juli is hyperbelangrijke maand voor obligatiebeleggers'


Obligatiebeleggers hebben de blik gericht op de notulen van de Fed-vergadering die deze week gepubliceerd worden. Later deze maand volgen de cijfers over het groeitempo in de VS. Een ‘hyperbelangrijke maand voor obligatiebeleggers’, stelt macrostrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan Asset Management.
Vincent Juvyns, JP Morgan AM