Julius Baer aast op private banking ING


Julius Baer zou een van de belangrijkste gegadigden zijn voor overname van de private banking activiteiten van ING Bank. Dat stellen internationale media.

ING heeft aangekondigd dat zij haar private banking activiteiten in Zwitserland en Azie wil verkopen.