Kamer eist transparantie pensioenfondsen


Een forse meerderheid van de Tweede Kamer eist van de pensioenfondsen dat zij deelnemers duidelijk(er) informeren over de pensioenopbouw en over de uitkering aan gepensioneerden. Gebeurt dat niet, dan zal transparantie via wetgeving worden afgedwongen.

Aanleiding is een rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarin staat dat vooral kleine en middelgrote pensioenfondsen 'onvoldoende inzicht hebben in hun kosten, terwijl de impact daarvan op het pensioenvermogen groot is'.