KBL: lnsingerGilissen nieuwe naam fusiebank


De overname van lnsinger de Beaufort door KBL European Private Bankers (KBL epb) is voltooid. KBL epb, sinds 2003 eigenaar van Theodoor Gilissen Bankiers, kan nu beginnen met de voorgenomen fusie tussen de twee hoofdstedelijke private banks.
Kantoor Theodoor Gilissen

De voltooiing van de overname van Insinger was afhankelijk van de instemming van alle relevante stakeholders. Hiervan is sprake nu de Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank hun goedkeuring hebben verleend.