Kempen fiduciair manager voor DC-regeling PNO Media


Kempen heeft PNO Media, het pensioenfonds voor de creatieve sector, geadviseerd bij de risicohouding, het strategisch beleggingsbeleid en de totale inrichting van een defined contribution-regeling.
Regiekamer PNO