Kifid: Hanzevast schond zorgplicht jegens belegger


Hanzevast moet de helft van de schade die een belegger geleden heeft vergoeden, omdat ze de belegger niet had verteld dat ze hem als professionele belegger had gekwalificeerd.