Kleine belegger gaat minder belasting betalen


VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over een nieuwe manier om vermogen te belasten. Kleinere spaarders en beleggers gaan erop vooruit, zeer vermogenden leveren flink in.
Binnenhof, Den Haag

Het tarief van 30 procent blijft gehandhaafd, maar het veronderstelde rendement van 4 procent waartegen iedereen nu nog wordt afgerekend gaat op de schop. Het nieuwe stelsel zou vanaf 2017 ingaan.