'Klimaatbestendig maken van portefeuille niet eenvoudig'


Het klimaatbestendig maken van de portefeuille staat steeds prominenter op de beleggersagenda. Maar de vertaling in effectieve analyse-instrumenten is behoorlijk complex.