Krapte onder financiële specialisten door regulering


De vraag naar specialisten op het terrein van finance, compliance en risk management voor de financiële sector is explosief toegenomen. Aanleiding voor deze sterke vraag zijn nieuwe regels van wet- en regelgevers, zoals Mifid en IFRS.
Zuidas