'Kredietverkrapping in China goede stap'


De aankondiging van de Chinese autoriteiten om banken ertoe te verplichten meer reserves aan te houden en zo de kredietverlening te beperken, is een stap in de goede richting.

Dat zegt Hugh Young, hoofd aandelenbeleggingen van Aberdeen Asset Management in Azië, in een gesprek met Fondsnieuws.

Young behoort al langere tijd tot de sceptici waar het om de Chinese economie gaat.