Laagste uitgifte Nederlands schuldpapier in jaren


In het vierde kwartaal van 2014 is de hoeveelheid uitgegeven schuldpapier verder weggezakt naar totaal 103 miljard euro tegenover 122 miljard een kwartaal eerder. Dit was het laagste kwartaalvolume in meer dan tien jaar.

Dit meldt De Nederlansche Bank (DNB) in een statistisch nieuwsbericht. De centrale bank verklaart de schaarste aan nieuwe uitgiftes van zowel geldmarktpapier als obligaties door de relatief lage behoefte aan herfinanciering.